Kurs na wychowawcę kolonijnego

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym do pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

Kolonie… Letnie, zimowe, na drugim krańcu państwa lub tuż za rodzinną miejscowością. Nierozerwalnie związane z dzieciństwem. Pamiętasz wychowawcę? … i dlatego nasz program powstał z myślą o  tych cudownych mentorach młodzieży kolonijnej! Chcemy aby ich było jak najwięcej dla naszych dzieci! Jeśli bycie właśnie takim wychowawcą to Twoje “ja” – zapraszamy na kurs! Przygotujemy Cię do wszystkiego od podstaw.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Nadzór nad wypoczynku dziecięcym:
  • kompendium wiedzy o działaniu władz oświatowych,
  • organizacja wypoczynku dzieci – zakres prawny,
  • podstawy psychologii i pedagogiki.
 • Organizacja wypoczynku:
  • rodzaje zespołów wychowawczych,
  • planowanie rozkładu dnia,
  • regulaminu uczestnika kolonii – zasady tworzenia.
 • Planowanie pracy wychowawczej:
  • metodologia opracowywania planu wychowawczego grupy,
  • sposoby realizacji planów wychowawczych,
  • dokumentacja wychowawcy oraz jego obowiązki.
 • Wychowanie fizyczne:
  • specyfika animacji ruchowej,
  • nauka pływania,
  • przegląd gier ruchowych i zespołowych,
  • animacja zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Turystyka i krajoznawstwo:
  • charakterystyka turystyki i krajoznawstwa,
  • organizacja wycieczek i biwaków (w tym gry terenowe).
 • Zajęcia z dyscypliny kultury i sztuki:
  • specyfika i organizacja zajęć kulturalnych,
  • prowadzenie kronik
  • gry i zabawy świetlicowe,
  • organizacja uroczystości:
   • imprez,
   • wieczorków,
   • ognisk.
 • Zajęcia techniczne:
  • cele,
  • zadania,
  •  formy,
  • rodzaje,
  • przeprowadzanie zajęć technicznych.
 • Wypoczynek a bezpieczeństwo:
  • bezpieczeństwo nieletnich w ujęciu prawa,
  • ochrona zdrowia i higieny,
  • podstawy pierwszej pomocy.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ