Administrator sieci komputerowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Omówienie problematyki sieci LAN:
  • typologia sieci i złącz sieciowych,
  • model OSI i DoD,
  • nadawanie protokołów sieciowych,
  • adresacja IP,
  • rozpoznanie poprawności konfiguracji protokołów TCP/IP,
  • środowiska sieciowe i sprzętowe składniki sieci.
 • Systemy operacyjne współpracujące z sieciami:
  • licencja i instalacja systemu Windows Server 2008 R2,
  • ustawienie serwera jako kontrolera domeny,
  • Linux – wprowadzenie do systemu.
 • Dane i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo:
  • konta użytkowników a odpowiednie uprawnienia,
  • specyfika zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej,
  • bezpieczeństwo zasobów.
 • Ustawienia i obsługa lokalnych sieci komputerowych:
  • modernizacja urządzeń sieciowych,
  • telefonia internetowa – VOiP,
  • bezpieczeństwo zasobów sieciowych.
 • Identyfikacja awarii i naprawa lokalnych sieci komputerowych:
  • badanie działania sieci – narzędzia diagnostyczne,
  • typologia awarii sieciowych i ich przyczyny,
  • skuteczne rozwiązywanie problemów sieciowych,
  • wzory problemów dostępu do sieci i metody ich rozwiązania.
 • Edycja ustawień lokalnych sieci komputerowych:
  • cele zmiany ustawień sieci,
  • etapy tworzenia projektu modernizacji sieci.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ