Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Wpływ barier komunikacyjnych na proces wymiany informacji ( bariery osobiste a organizacyjne),
 • Cel i istota komunikacji (opracowanie standardu komunikacji, cele organizacji a osobiste, oddziaływanie sposobu komunikowania się na pracę współpracowników).
 • Racjonalność w komunikacji:
  • dbałość a odpowiednie zadawanie pytań,
  • oddziaływanie przekazania informacji na interpretacje,
  • komunikaty pro-aktywne i reaktywne.
 • Progres efektywność komunikacji w praktyce:
  • technika a cel komunikacji,
  • kompozycja własnego stylu komunikacji do rozmówcy,
  • wyrażanie swojego stanowiska i opinii,
  • komunikacja pośrednia i bezpośrednia.
 • Postawy i emocje – komunikacja niewerbalna:
  • przewaga pierwsze wrażenia nad pozostałymi,
  • zgodność komunikatów a zaufanie odbiorcy,
  • odbicie i znaczenie sygnałów niewerbalnych.
 • Odpowiednie praktyki komunikacyjne – dobranie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ