Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Wprowadzenie do programu AutoCAD:
   • kluczowe definicje w programie AutoCAD,
   • niezbędne operacje na plikach,
  • umiejętne zarządzanie danymi graficznymi.
 • Kreowanie prostych obiektów (metody kreskowania, wypełnienia i przykrycia).
 • Edycja obiektów:
  • zaznaczanie, modyfikacja i zarządzanie elementami,
  • dostępne możliwości rysowania w programie,
  • wymiarowanie detali,
  • tworzenie obiektów tekstowych.
 • Wydruk materiałów o różnych formacie:
  • edycja i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu.
  • dobór arkusza przestrzeni papieru.
  • ustalanie parametrów wydruku.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ