Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy rachunkowości finansowej:
  • formalności związane z otwarciem działalności gospodarczej,
  • definicja aktywów i pasywów,
  • omówienie operacji gospodarczych,
  • prawidłowa ewidencja księgowa,
  • operacje bilansowe i wynikowe,
  • analiza finansowa i sprawozdawczość finansowa,
  • etyka w zawodzie księgowego,
  • rachunkowość komputerowa.
 • Zagadnienia publicznoprawne
  • przepisy prawne i instytucje finansowe w zakresie ustalania i poboru podatków w Polsce,
  • kompendium wiedzy z zakresu podatku VAT oraz innych form opodatkowania działalności gospodarczej,
  • zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
  • podstawy do naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa,
  • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – sposoby rozliczeń.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ