Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

 • waga pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • metody zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
 • specyfika pracy opiekuńczej nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • typologia wychowania przedszkolnego,
 • sposoby integracji w edukacji wczesnoszkolnej,
 • omówienie edukacji ruchowej,
 • kształtowanie empatii – zajęcia domowe i teatralne,
 • istota sprawiedliwej oceny we wczesnej edukacji,
 • przegląd i omówienie programów i podręczników szkolnych we wczesnej edukacji.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie