Kurs wykonywania prostych prac remontowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykonywania prostych prac remontowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • omówienie materiałów, narzędzi i technik remontowych.
 • Tapetowanie pomieszczeń mieszkalnych:
  • badanie stanu gruntu i jego usprawnienie,
  • najczęstsze błędy w tapetowaniu,
  • sztukateria,
  • bezpieczeństwo przy tapetowaniu – wentylacja pomieszczeń,
  • materiały przeciwwilgociowe, cieplne i dźwiękowe,
 • Prace murarskie:
  • omówienie rysunków technicznych,
  • specyfika elementów wykonywanych technologią murarską;
  • badanie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
  • sposobowy przygotowania zapraw murarskich;
  • użytkowanie maszyn budowlanych;
  • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
   • z otworami okiennymi i drzwiowymi;
   • z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
   •  łuków i sklepień;
  • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
  • murowanie gzymsów, kominków i attyk;
  • metody wykonywania murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
  • instalacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
  • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
  • montaż izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
  • mocowanie i demontaż rusztowań do robót murarskich.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
 • Przepisy BHP i ppoż na stanowisku pracy

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie