Kurs public relations i efektywnej komunikacji w biznesie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu public relations i efektywnej komunikacji w biznesie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • istota znajomości branży dla działań w obrzarze PR,
 • skuteczna autoprezentacji (wywiad przed kamerą i mikrofonem – zajęcia warsztatowe),
 • profesjonalne udzielanie odpowiedzi prasowych,
 • administracja publiczna w Public Relation,
 • budżetowanie działań PR,
 • ilustracja graficzna firmy,
 • specyfika w B2B,
 • bezpieczny język wystąpień publicznych,
 • e-PR,
 • organizacja i zarządzanie eventów,
 • PR w sytuacjach kryzysowych, zasady postępowania w sytuacji naruszenia praw firmy, marki, jej zarządu, pracowników poprzez publikacje w mediach.
 • PR w ujęciu prawnym,
 • wpływ zachowań kulturowych na zachowania konsumenckie,
 • dziedziny pokrewne w obszarze public relations,
 • inwencja w tworzeniu haseł promocyjnych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie