Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • wprowadzenie do przedsiębiorczości,
 • porównanie: rynek polski vs rynek europejski;
 • pożądane cechy liderów;
 • problematyka leasingu;
 • typologia przedsiębiorstw;
 • budżetowanie ze strony Unii Europejskiej;
 • zapoznanie z zakresem działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
 • księgowość w MŚP;
 • istota określenia kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa;
 • problematyka biznesplanu (finansowania, faktoringu i franchisingu) działalności gospodarczej;
 • administrowanie dokumentami w ramach współpracy z odpowiednimi urzędami. 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie