Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Wpływ barier komunikacyjnych na proces wymiany informacji ( bariery osobiste a organizacyjne),
 • Cel i istota komunikacji (opracowanie standardu komunikacji, cele organizacji a osobiste, oddziaływanie sposobu komunikowania się na pracę współpracowników).
 • Racjonalność w komunikacji:
  • dbałość a odpowiednie zadawanie pytań,
  • oddziaływanie przekazania informacji na interpretacje,
  • komunikaty pro-aktywne i reaktywne.
 • Progres efektywność komunikacji w praktyce:
  • technika a cel komunikacji,
  • kompozycja własnego stylu komunikacji do rozmówcy,
  • wyrażanie swojego stanowiska i opinii,
  • komunikacja pośrednia i bezpośrednia.
 • Postawy i emocje – komunikacja niewerbalna:
  • przewaga pierwsze wrażenia nad pozostałymi,
  • zgodność komunikatów a zaufanie odbiorcy,
  • odbicie i znaczenie sygnałów niewerbalnych.
 • Odpowiednie praktyki komunikacyjne – dobranie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie