Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Wprowadzenie do programu AutoCAD:
   • kluczowe definicje w programie AutoCAD,
   • niezbędne operacje na plikach,
  • umiejętne zarządzanie danymi graficznymi.
 • Kreowanie prostych obiektów (metody kreskowania, wypełnienia i przykrycia).
 • Edycja obiektów:
  • zaznaczanie, modyfikacja i zarządzanie elementami,
  • dostępne możliwości rysowania w programie,
  • wymiarowanie detali,
  • tworzenie obiektów tekstowych.
 • Wydruk materiałów o różnych formacie:
  • edycja i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu.
  • dobór arkusza przestrzeni papieru.
  • ustalanie parametrów wydruku.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie